Een tijdelijke plek voor jongeren om tot rust te komen

Financiën

ANBI overzicht:

Naam: Stichting Huis om te Zijn
Fiscaal nummer: RSIN 853696573
Adresgegevens: Dennenstraat 97, 6543 JR, Nijmegen
Bestuur:  voorzitter G. Schamp, secretaris Lucy de Klein en penningmeester F. den Heten.
Visie:  De stichting biedt de zorgouders de mogelijkheid tot het leveren van zorg op maat. Zij stelt daartoe de middelen beschikbaar en ziet er op toe dat conform het vastgestelde beleid de doelstelling wordt gehaald.
Beloning:   Er is geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden werken pro deo. Er is een vergoeding voor werkelijk gemaakte reiskosten.
Doelstelling:  De stichting heeft als doel: jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar een mogelijkheid bieden om tot rust te komen, met als doel hen met hernieuwd vertrouwen in zichzelf en hun sociale omgeving de levensweg te doen vervolgen en het verrichten van al wat hiermede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Activiteiten: Het bieden van onderdak, begeleiding en het samenwerken met andere organisaties.
Financiën:  Per jaar wordt aan de subsidieverstrekker, de Gemeente Nijmegen, financiële verantwoording afgelegd, conform de daartoe vastgestelde beschikking.

 

Download hier het financieel overzicht 2015

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bas Peperkamp en Tineke Delmaar
Dennenstraat 111, 6543 JR Nijmegen
06 - 55 55 58 55

U kunt ons ook een bericht sturen via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam:
Telefoon:
E-mail:
Ik ben:
Onderwerp:
Bericht: